Kina Bergdahl

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Kina Bergdahl är landskapsarkitekt med fokus på park- och stadsrumsgestaltning. Hon har ett stort kunnande kring gestaltning, etablering och drift av vegetationsmiljöer. Kina har varit handläggande arkitekt för ett flertal projekt, bland annat Värnamo gummifabrik, Lillsjöplan och Lillsjöraden i Jönköping och Mobilia torg i Malmö.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET