Helga Eknor

Landskapsarkitekt – praktikant

Helga har en kandidatutbildning från SLU Alnarp och har genomfört masterstudier i landskapsarkitektur vid Köpenhamns universitet samtidigt som hon arbetat som illustratör. Helga startade sin praktik under hösten 2019 och arbetar med flera av kontorets projekt, bland annat stadsutvecklingsprojekt i Karlshamn och Linköpings centrala delar.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET