Lovisa Markus

Arkitekt praktikant, Malmö

Lovisa har en kandidatutbildning i arkitektur från Lunds tekniska högskola, hon började praktisera på Sydväst under hösten 2022. Lovisa har tidigare studerat konst och design på Lunds konst/designskola. Med ett stort intresse för hållbara bostäder och det urbana rummet kommer hon vara inblandad i flera av kontorets projekt.