Stina Höglund

Landskapsarkitekt SAR/MSA

Stina är landskapsarkitekt med en examen från SLU Alnarp. Hon är en erfaren gestaltare med stor vana i detaljprojekterings- och byggskedet. Stina har arbetat på Sydväst sedan hösten 2019 efter tidigare anställningar hos Reinertsen och ÅF.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET