Lillsjöplan växer fram

By 2016-02-03 nyheter

2016-02-03

Lillsjöplan

Det är islossning i Munksjön och bygget av Lillsjöplan är i full gång. På motstående sida anas den gamla Hamnstationen. Framför den kommer Bastionsparken uppföras på platsen där Jönköpings slotts Bastion Carolus legat på 1600-talet.