Landskap nr 4 2017

Gestaltningen av Lillsjöplan och Lillsjöraden i centrala Jönköping presenteras i Tidskriften Landskap under rubriken “Kreativt med sten och ljus”

Landskap nu!: samtida svensk landskapsarkitektur 2016

Lindängelund och Millennieskogen presenteras i boken Landskap Nu! En bok om samtida landskapsarkitektur. Boken sammanfattar över 50 aktuella projekt med foton, skisser och beskrivande texter.

ARKITEKTEN nr 11 2015

“Öppet landskap snarare är öde torg” – Annika Jensfelt skriver om det vinnande förslaget “Att angöra en brygga” för Norrtälje hamn.

Läs

LANDSKAB nr 3 2015

“Millennieskogen – en evigt grön urtidsskog” bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

Landskab nr 3 2017

Historien om om Tullhusstranden presenteras i ett omfattande reportage för den danska tidskriften Landskab.

PLAN nr 1 2016

Projektet i Norrtälje Hamn med Sydvästs vinnande förslag för det offentliga rummet presenteras i ett bildrikt reportage.

ARKITEKTEN nr 10 2015

“Så ska soptippen svidas om” – ett reportage om det vinnande förslaget “Tillbaka till framtiden” för Härlövs backar och ängar i Kristianstad.

Läs

LANDSKAP nr 3 2015

Ännu ett reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

ARKITEKTUR nr 1 2015

Omfattande och bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

Ladda ned pdf

ARKITEKTEN nr 4 2014

I aprilnumret av Arkitekten söker Annika Jensfelt svaret på vad som gör oss till “kontoret som vinner varje gång”

Guide till SVENSK LANDSKAPSARKITEKTUR

Kristinebergsparken i Stockholm och Stora torget i Visby finns representerade i denna nya guidebok.

ARKITEKTUR nr 1 2013

Anders Kling kommenterar Stora torget i Visby. Sittvänligt och småskaligt.

LANDSKAB Nr 2 2012

Kristinebergs strandpark är till stora delar färdigbyggd. Här presenteras resultatet och tankarna som ligger bakom.

Arkitektur Nr 8 2011

Kristinebergs strandpark i Stockholm. En romantisk aktivitetspark med rötterna i Stockholmsskolan. Men en tennishall blockerar färdigställandet. Anders Kling ser en makalös park som måste få bli hel.

Arkitektur Nr 5 2011

På spaning efter Bo01 – tio år efteråt. Bilder från gårdsmiljö kvarteret Ankarspelet ritad av Sydväst.

Arkitektur Nr 5 2009

Stadionområdet i Malmö. Två olika arenor får en gemensam miljö där fotbollssymbolik, minnen och en himmelsblå vindlande bänk spelar huvudrollen.

LANDSKAB Nr 3 2009

Camilla Anderson presenterar planerna för Malmö Botaniska Trädgård.

Arkitektur Nr 3 2008

Norra Munksjön i Jönköping. Kommunen vill göra Jönköping till en mer brukarvänlig stad. Det tar Sydväst arkitektur och landskap fasta på i gestaltningen av området kring Munksjön.

Arkitektur Nr 8 2006

Vintrie dagvattendammar. Ett simpelt dike har blivit ett spännande system av dagvattendammar söder om Malmö.

Landskap Nr 1 2011

Kristinebergs strandpark uppmärksammas i tidskriften Landskap, Berit Haggren intervjuar Åsa von Malortie.