Axel Näsman

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Axel har en master i landskapsarkitektur från SLU Alnarp och är medarbetare på Sydväst arkitektur och landskap sedan 2013 med fokus på gestaltning, 3D-modellering och förmedling av idéer i bild. Han har bla arbetat med Solbjers offentliga rum i Lund, Hamnstaden i Lidköping samt gestaltningen av Norrtälje Hamns offentliga platser. Axel medverkar regelbundet som föreläsare och handledare vid SLU Alnarp.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET