Axel Helander

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Axel har en master i landskapsarkitektur från SLU Alnarp och är medarbetare på Sydväst arkitektur och landskap sedan 2013 med fokus på gestaltning, 3D-modellering och förmedling av idéer i bild. Axel har bl. a medverkat i projekttävlingen om Solbjers offentliga rum i Lund, Hamnstaden i Lidköping och Norrtälje Hamn.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET