Fotograf Peo Olsson.

OM OSS

Sydväst arkitektur och landskap arbetar för integrerade lösningar mellan arkitektur och landskap där platsens förutsättningar utgör grunden i projekten.

Sydväst arkitektur och landskap har stor erfarenhet av att arbeta från tidiga skeden där kommunikation med brukare, allmänhet och beställare är av stor vikt fram till projektering och färdig anläggning.

Vi arbetar med alla typer av uppdrag som rör stads- och landskapsplanering, det offentliga rummet och den yttre miljön. Företaget startades 2002 av Per Andersson, Niklas Bosrup, Åsa von Malortie och Lina Dahlström.

Vi arbetar för god gestaltning och väl genomtänkta lösningar både vad gäller funktion och ekonomi. I vårt arbete fäster vi särskild vikt vid att med lyhördhet tillsammans med beställare och brukare skapa unika lösningar utifrån varje god förutsättning. Att med analytisk förmåga belysa projektens möjligheter och konsekvenser och i tidiga skeden skapa goda beslutsunderlag. kommunikation, att argumentera för och förmedla idéer med hjälp av modell, bild och text.

UTMÄRKELSER

VINSTER

Fotograf Peo Olsson.

KONTAKT

Sydväst arkitektur & landskap AB
Adelgatan 6
SE-211 22 Malmö

TEL. (+46) 040 – 660 12 40
E-POST. info@sydvast.se
ORGNR. 556637-3899

Vi tar gärna emot spontanansökningar via e-post. Skicka CV och portfolio i pdf-format (max 8 Mb) till ansokan@sydvast.se.

Vi tar emot praktikanter – dock ej under sommaren

Sydvästs personuppgiftspolicy kan du läsa här

MEDARBETARE

Per Andersson

Landskapsarkitekt LAR/MSA, delägare

Ellen Arkander

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Frida Axelsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Niklas Bosrup

Landskapsarkitekt LAR/MSA, delägare

Lina Byberg

Arkitekt SAR/MSA

Lina Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Andreas Mayor

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Åsa von Malortie

Landskapsarktitekt LAR/MSA, delägare

Helen Mosseby

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ola Nielsen

Landskapsarkitekt MSA

Tobias Starck

Landskapsarkitekt LAR/MSA