IFLA Europe Exhibition 2022 Reconsidering Nature

IFLA Europe publikation lyfter fram Lindängelunds rekreationsområde som ett gott europeiskt exempel där projekt arbetat med landskap och naturbaserade lösningar.

Läs

Tidskriften Stad dec 2021

Projektet med översvämningsskydd och stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla tas upp i Movium SLUs tidskrift på temat klimatanpassning och långsiktigt planerade av våra städer.

Stadsbyggnad nr 6 2021

Arbetet med översvämningsskydd och stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla lyfts fram på omslaget och i ett längre reportage i tidskriften Stadsbyggnads temanummer om vårt förändrade klimat.

Läs

Arkitektur N nr 5 2021

Den norska arkitekturtidskriften belyser aktuella skandinaviska landskapsprojekt. Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn är ett av fyra projekt som representerar Sverige.

Tidningen Sten nr 3 2021

Den nya gestaltningen av Stora torg i Eslöv presenteras under rubriken “En ny gravitation”. Sydväst berättar i ett omfattande reportage om arbetet med gestaltningen där torget blivit ett koncentrat av staden och dess omland.

Läs

Arkitektur nr 6 2021

Numret om det sociala landskapet står i fokus, Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn besöks i ett större reportage.

Tidskriften Betong nr 3 2021

Tidskriften reser till Norrtälje Hamn för att spana in den nya stadsdelen i ett bildrikt reportage.

Landskap nr 3 2021

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn lyfts fram när klipplandskapet och grönskan beskrivs i tidskriften Landskap.

Arkitekten nr 10 2020

I oktobernumret av Arkitekten besöks Hamnpromenaden i Norrtälje, där inspirationen från skärgårdens klippor, växter och bryggor beskrivs.

Landskap nr 5 2020

Vattentorget i Växjö lyfts fram på omslaget och i ett reportage där gestaltningen och materialiteten beskrivs.

Örgryte Torp – där staden möter Delsjön

Boken om Örgryte Torp beskriver platsens intressanta historia, både som boplats sedan länge och som säte för radio- och tv-produktion. Vidare beskrivs byggprojektet, husen, gatorna och människorna som bor här.

Parkstaden- Stockholms landskap och stadens rum

Kristinebergs strandpark presenteras i Samfundet S:t Eriks årsbok 2017 där vikten av Stockholms landskap och gröna rum beskrivs av arkitekter, stadsplanerare, politiker och byggherrar.

Arkitektur nr 8 2017

Årets stora bostadsnummer fokuserar på de allt mindre och hårdare bostadsgårdarna. Ett grönt undantag är vårt projekt i Örgryte Torp som lyfts fram i ett stort reportage.

Rum december 2017

Tidskriften Rum visar Sydväst förslag för Stora torg i Eslöv när aktuella svenska projekt presenteras.

Landskap nr 8 2017

Bastionsparken i Jönköping lyfts fram på omslaget och i ett bildrikt reportage där belysningen beskrivs.

Landskab nr 6 2017

Sydvästs vinnande förslag för Stora torg i Eslöv presenteras i tidskriften Landskab.

Arkitekten nr 8 2017

Sydväst pryder omslaget och berättar om arbetsmetod, förslagsprocesser och vikten av den kollektiva känslan inom kontoret.

Läs

Landskap nr 4 2017

Gestaltningen av Lillsjöplan och Lillsjöraden i centrala Jönköping presenteras i Tidskriften Landskap under rubriken “Kreativt med sten och ljus”

Landskab nr 3 2017

Historien om om Tullhusstranden presenteras i ett omfattande reportage för den danska tidskriften Landskab.

Landskap nu!: samtida svensk landskapsarkitektur 2016

Lindängelund och Millennieskogen presenteras i boken Landskap Nu! En bok om samtida landskapsarkitektur. Boken sammanfattar över 50 aktuella projekt med foton, skisser och beskrivande texter.

PLAN nr 1 2016

Projektet i Norrtälje Hamn med Sydvästs vinnande förslag för det offentliga rummet presenteras i ett bildrikt reportage.

ARKITEKTEN nr 11 2015

“Öppet landskap snarare är öde torg” – Annika Jensfelt skriver om det vinnande förslaget “Att angöra en brygga” för Norrtälje hamn.

ARKITEKTEN nr 10 2015

“Så ska soptippen svidas om” – ett reportage om det vinnande förslaget “Tillbaka till framtiden” för Härlövs backar och ängar i Kristianstad.

LANDSKAB nr 3 2015

“Millennieskogen – en evigt grön urtidsskog” bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

LANDSKAP nr 3 2015

Ännu ett reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

ARKITEKTUR nr 1 2015

Omfattande och bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

ARKITEKTEN nr 4 2014

I aprilnumret av Arkitekten söker Annika Jensfelt svaret på vad som gör oss till “kontoret som vinner varje gång”

Guide till SVENSK LANDSKAPSARKITEKTUR

Kristinebergsparken i Stockholm och Stora torget i Visby finns representerade i denna nya guidebok.

ARKITEKTUR nr 1 2013

Anders Kling kommenterar Stora torget i Visby. Sittvänligt och småskaligt.

LANDSKAB Nr 2 2012

Kristinebergs strandpark är till stora delar färdigbyggd. Här presenteras resultatet och tankarna som ligger bakom.

Arkitektur Nr 8 2011

Kristinebergs strandpark i Stockholm. En romantisk aktivitetspark med rötterna i Stockholmsskolan. Men en tennishall blockerar färdigställandet. Anders Kling ser en makalös park som måste få bli hel.

Arkitektur Nr 5 2011

På spaning efter Bo01 – tio år efteråt. Bilder från gårdsmiljö kvarteret Ankarspelet ritad av Sydväst.

Landskap Nr 1 2011

Kristinebergs strandpark uppmärksammas i tidskriften Landskap, Berit Haggren intervjuar Åsa von Malortie.

Arkitektur Nr 5 2009

Stadionområdet i Malmö. Två olika arenor får en gemensam miljö där fotbollssymbolik, minnen och en himmelsblå vindlande bänk spelar huvudrollen.

LANDSKAB Nr 3 2009

Camilla Anderson presenterar planerna för Malmö Botaniska Trädgård.

Arkitektur Nr 3 2008

Norra Munksjön i Jönköping. Kommunen vill göra Jönköping till en mer brukarvänlig stad. Det tar Sydväst arkitektur och landskap fasta på i gestaltningen av området kring Munksjön.

Arkitektur Nr 8 2006

Vintrie dagvattendammar. Ett simpelt dike har blivit ett spännande system av dagvattendammar söder om Malmö.