press-stad-35

TIDSKRIFTEN STAD DEC 2021

Projektet med översvämningsskydd och stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla tas upp i Movium SLUs tidskrift på temat klimatanpassning och långsiktigt planerade av våra städer.

press-stadsbyggnad-6

STADSBYGGNAD NR 6 2021

Arbetet med översvämningsskydd och stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla lyfts fram på omslaget och i ett längre reportage i tidskriften Stadsbyggnads temanummer om vårt förändrade klimat.

press-arkitektur-no-5

ARKITEKTUR N NR 5 2021

Den norska arkitekturtidskriften belyser aktuella skandinaviska landskapsprojekt. Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn är ett av fyra projekt som representerar Sverige.

press-sten-3

TIDNINGEN STEN NR 3 2021

Den nya gestaltningen av Stora torg i Eslöv presenteras under rubriken “En ny gravitation”. Sydväst berättar i ett omfattande reportage om arbetet med gestaltningen där torget blivit ett koncentrat av staden och dess omland.

press-arkitektur-6

ARKITEKTUR NR 6 2021

Numret om det sociala landskapet står i fokus, Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn besöks i ett större reportage.

press-betong-3

TIDSKRIFTEN BETONG NR 3 2021

Tidskriften reser till Norrtälje Hamn för att spana in den nya stadsdelen i ett bildrikt reportage.

press-landskap-4

LANDSKAP NR 3 2021

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn lyfts fram när klipplandskapet och grönskan beskrivs i tidskriften Landskap.

press-arkitekten-10

ARKITEKTEN NR 10 2020

I oktobernumret av Arkitekten besöks Hamnpromenaden i Norrtälje, där inspirationen från skärgårdens klippor, växter och bryggor beskrivs.

press-landskap-5

LANDSKAP NR 5 2020

Vattentorget i Växjö lyfts fram på omslaget och i ett reportage där gestaltningen och materialiteten beskrivs.

press-orgryte-torp

ÖRGRYTE TORP – DÄR STADEN MÖTER DELSJÖN

Boken om Örgryte Torp beskriver platsens intressanta historia, både som boplats sedan länge och som säte för radio- och tv-produktion. Vidare beskrivs byggprojektet, husen, gatorna och människorna som bor här.

press-parkstaden

PARKSTADEN- STOCKHOLMS LANDSKAP OCH STADENS RUM

Kristinebergs strandpark presenteras i Samfundet S:t Eriks årsbok 2017 där vikten av Stockholms landskap och gröna rum beskrivs av arkitekter, stadsplanerare, politiker och byggherrar.

press-arkitektur-8

ARKITEKTUR NR 8 2017

Årets stora bostadsnummer fokuserar på de allt mindre och hårdare bostadsgårdarna. Ett grönt undantag är vårt projekt i Örgryte Torp som lyfts fram i ett stort reportage.

press-tidskriften-rum-12

RUM DECEMBER 2017

Tidskriften Rum visar Sydväst förslag för Stora torg i Eslöv när aktuella svenska projekt presenteras.

press-landskap-8

LANDSKAP NR 8 2017

Bastionsparken i Jönköping lyfts fram på omslaget och i ett bildrikt reportage där belysningen beskrivs.

press-landskab-6

LANDSKAB NR 6 2017

Sydvästs vinnande förslag för Stora torg i Eslöv presenteras i tidskriften Landskab.

press-arkitekten-8

ARKITEKTEN NR 8 2017

Sydväst pryder omslaget och berättar om arbetsmetod, förslagsprocesser och vikten av den kollektiva känslan inom kontoret.

press-landskap-4-2017

LANDSKAP NR 4 2017

Gestaltningen av Lillsjöplan och Lillsjöraden i centrala Jönköping presenteras i Tidskriften Landskap under rubriken “Kreativt med sten och ljus”

press-landskab-3

LANDSKAB NR 3 2017

Historien om om Tullhusstranden presenteras i ett omfattande reportage för den danska tidskriften Landskab.

press-landskap-nu

LANDSKAP NU!: SAMTIDA SVENSK LANDSKAPSARKITEKTUR 2016

Lindängelund och Millennieskogen presenteras i boken Landskap Nu! En bok om samtida landskapsarkitektur. Boken sammanfattar över 50 aktuella projekt med foton, skisser och beskrivande texter.

press-plan-1

PLAN NR 1 2016

Projektet i Norrtälje Hamn med Sydvästs vinnande förslag för det offentliga rummet presenteras i ett bildrikt reportage.

press-arkitekten-11

ARKITEKTEN NR 11 2015

“Öppet landskap snarare är öde torg” – Annika Jensfelt skriver om det vinnande förslaget “Att angöra en brygga” för Norrtälje hamn.

press-arkitekten-10-2015

ARKITEKTEN NR 10 2015

“Så ska soptippen svidas om” – ett reportage om det vinnande förslaget “Tillbaka till framtiden” för Härlövs backar och ängar i Kristianstad.

press-landskab-3-2015

LANDSKAB NR 3 2015

“Millennieskogen – en evigt grön urtidsskog” bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

press-landskap-3

LANDSKAP NR 3 2015

Ännu ett reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

press-arkitektur-1

ARKITEKTUR NR 1 2015

Omfattande och bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

press-arkitekten-3

ARKITEKTEN NR 3 2014

I aprilnumret av Arkitekten söker Annika Jensfelt svaret på vad som gör oss till “kontoret som vinner varje gång”.

press-guide-till-svensk-landskaps-arkitektur

GUIDE TILL SVENSK LANDSKAPSARKITEKTUR

Kristinebergsparken i Stockholm och Stora torget i Visby finns representerade i denna nya guidebok.

press-arkitektur-1-2013

ARKITEKTUR NR 1 2013

Anders Kling kommenterar Stora torget i Visby. Sittvänligt och småskaligt.

press-landskab-2

LANDSKAB NR 2 2012

Kristinebergs strandpark är till stora delar färdigbyggd. Här presenteras resultatet och tankarna som ligger bakom.

press-arkitektur-8-2011

ARKITEKTUR NR 8 2011

Kristinebergs strandpark i Stockholm. En romantisk aktivitetspark med rötterna i Stockholmsskolan. Men en tennishall blockerar färdigställandet. Anders Kling ser en makalös park som måste få bli hel.

press-arkitektur-5

ARKITEKTUR NR 5 2011

På spaning efter Bo01 – tio år efteråt. Bilder från gårdsmiljö kvarteret Ankarspelet ritad av Sydväst.

press-landskap-1

LANDSKAP NR 1 2011

Kristinebergs strandpark uppmärksammas i tidskriften Landskap, Berit Haggren intervjuar Åsa von Malortie.

press-arkitektur-5-2009

ARKITEKTUR NR 5 2009

Stadionområdet i Malmö. Två olika arenor får en gemensam miljö där fotbollssymbolik, minnen och en himmelsblå vindlande bänk spelar huvudrollen.

press-landskap-3-2009

LANDSKAB NR 3 2009

Camilla Anderson presenterar planerna för Malmö Botaniska Trädgård.

press-arkitektur-2

ARKITEKTUR NR 3 2008

Norra Munksjön i Jönköping. Kommunen vill göra Jönköping till en mer brukarvänlig stad. Det tar Sydväst arkitektur och landskap fasta på i gestaltningen av området kring Munksjön.

press-arkitektur-8-2006

ARKITEKTUR NR 8 2006

Vintrie dagvattendammar. Ett simpelt dike har blivit ett spännande system av dagvattendammar söder om Malmö.