Tidskriften Stad dec 2021

Projektet med översvämningsskydd och stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla tas upp i Movium SLUs tidskrift på temat klimatanpassning och långsiktigt planerade av våra städer.

Stadsbyggnad nr 6 2021

Arbetet med översvämningsskydd och stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla lyfts fram på omslaget och i ett längre reportage i tidskriften Stadsbyggnads temanummer om vårt förändrade klimat.

Läs

Arkitektur N nr 5 2021

Den norska arkitekturtidskriften belyser aktuella skandinaviska landskapsprojekt. Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn är ett av fyra projekt som representerar Sverige.

Tidningen Sten nr 3 2021

Den nya gestaltningen av Stora torg i Eslöv presenteras under rubriken “En ny gravitation”. Sydväst berättar i ett omfattande reportage om arbetet med gestaltningen där torget blivit ett koncentrat av staden och dess omland.

Läs

Arkitektur nr 6 2021

Numret om det sociala landskapet står i fokus, Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn besöks i ett större reportage.

Tidskriften Betong nr 3 2021

Tidskriften reser till Norrtälje Hamn för att spana in den nya stadsdelen i ett bildrikt reportage.

Läs

Landskap nr 3 2021

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn lyfts fram när klipplandskapet och grönskan beskrivs i tidskriften Landskap.

Arkitekten nr 10 2020

I oktobernumret av Arkitekten besöks Hamnpromenaden i Norrtälje, där inspirationen från skärgårdens klippor, växter och bryggor beskrivs.

Landskap nr 5 2020

Vattentorget i Växjö lyfts fram på omslaget och i ett reportage där gestaltningen och materialiteten beskrivs.

Örgryte Torp – där staden möter Delsjön

Boken om Örgryte Torp beskriver platsens intressanta historia, både som boplats sedan länge och som säte för radio- och tv-produktion. Vidare beskrivs byggprojektet, husen, gatorna och människorna som bor här.

Parkstaden- Stockholms landskap och stadens rum

Kristinebergs strandpark presenteras i Samfundet S:t Eriks årsbok 2017 där vikten av Stockholms landskap och gröna rum beskrivs av arkitekter, stadsplanerare, politiker och byggherrar.

Arkitektur nr 8 2017

Årets stora bostadsnummer fokuserar på de allt mindre och hårdare bostadsgårdarna. Ett grönt undantag är vårt projekt i Örgryte Torp som lyfts fram i ett stort reportage.

Rum december 2017

Tidskriften Rum visar Sydväst förslag för Stora torg i Eslöv när aktuella svenska projekt presenteras.

Landskap nr 8 2017

Bastionsparken i Jönköping lyfts fram på omslaget och i ett bildrikt reportage där belysningen beskrivs.

Landskab nr 6 2017

Sydvästs vinnande förslag för Stora torg i Eslöv presenteras i tidskriften Landskab.

Arkitekten nr 8 2017

Sydväst pryder omslaget och berättar om arbetsmetod, förslagsprocesser och vikten av den kollektiva känslan inom kontoret.

Läs

Landskap nr 4 2017

Gestaltningen av Lillsjöplan och Lillsjöraden i centrala Jönköping presenteras i Tidskriften Landskap under rubriken “Kreativt med sten och ljus”

Landskab nr 3 2017

Historien om om Tullhusstranden presenteras i ett omfattande reportage för den danska tidskriften Landskab.

Landskap nu!: samtida svensk landskapsarkitektur 2016

Lindängelund och Millennieskogen presenteras i boken Landskap Nu! En bok om samtida landskapsarkitektur. Boken sammanfattar över 50 aktuella projekt med foton, skisser och beskrivande texter.

PLAN nr 1 2016

Projektet i Norrtälje Hamn med Sydvästs vinnande förslag för det offentliga rummet presenteras i ett bildrikt reportage.

ARKITEKTEN nr 11 2015

“Öppet landskap snarare är öde torg” – Annika Jensfelt skriver om det vinnande förslaget “Att angöra en brygga” för Norrtälje hamn.

ARKITEKTEN nr 10 2015

“Så ska soptippen svidas om” – ett reportage om det vinnande förslaget “Tillbaka till framtiden” för Härlövs backar och ängar i Kristianstad.

LANDSKAB nr 3 2015

“Millennieskogen – en evigt grön urtidsskog” bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

LANDSKAP nr 3 2015

Ännu ett reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

ARKITEKTUR nr 1 2015

Omfattande och bildrikt reportage om Millennieskogen i Lindängelunds rekreationsområde.

ARKITEKTEN nr 4 2014

I aprilnumret av Arkitekten söker Annika Jensfelt svaret på vad som gör oss till “kontoret som vinner varje gång”

Guide till SVENSK LANDSKAPSARKITEKTUR

Kristinebergsparken i Stockholm och Stora torget i Visby finns representerade i denna nya guidebok.

ARKITEKTUR nr 1 2013

Anders Kling kommenterar Stora torget i Visby. Sittvänligt och småskaligt.

LANDSKAB Nr 2 2012

Kristinebergs strandpark är till stora delar färdigbyggd. Här presenteras resultatet och tankarna som ligger bakom.

Arkitektur Nr 8 2011

Kristinebergs strandpark i Stockholm. En romantisk aktivitetspark med rötterna i Stockholmsskolan. Men en tennishall blockerar färdigställandet. Anders Kling ser en makalös park som måste få bli hel.

Arkitektur Nr 5 2011

På spaning efter Bo01 – tio år efteråt. Bilder från gårdsmiljö kvarteret Ankarspelet ritad av Sydväst.

Landskap Nr 1 2011

Kristinebergs strandpark uppmärksammas i tidskriften Landskap, Berit Haggren intervjuar Åsa von Malortie.

Arkitektur Nr 5 2009

Stadionområdet i Malmö. Två olika arenor får en gemensam miljö där fotbollssymbolik, minnen och en himmelsblå vindlande bänk spelar huvudrollen.

LANDSKAB Nr 3 2009

Camilla Anderson presenterar planerna för Malmö Botaniska Trädgård.

Arkitektur Nr 3 2008

Norra Munksjön i Jönköping. Kommunen vill göra Jönköping till en mer brukarvänlig stad. Det tar Sydväst arkitektur och landskap fasta på i gestaltningen av området kring Munksjön.

Arkitektur Nr 8 2006

Vintrie dagvattendammar. Ett simpelt dike har blivit ett spännande system av dagvattendammar söder om Malmö.