Frida Axelsson

Landskapsarkitekt MSA

Frida Axelsson är landskapsarkitekt med en examen från SLU Alnarp. Hon anslöt Sydväst arkitektur och landskap under hösten 2017 och arbetar idag med flera av kontorets projekt, till exempel Stora Torg i Eslöv och Hamnstaden Lidköping.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET