Örgryte Torp – där staden möter Delsjön

Örgryte Torp, markområdet vid det före detta Radio- och TV-huset, är centralt beläget i Göteborg. Målet med bostadsområdet är att stärka Göteborg som stad. Bostadsområdet ska på ett naturligt sätt knyta an till omgivande stadsdelar och utveckla Örgryte Torp till en fortsatt kvalitativ del av Göteborg. I området ska det skapas attraktiva och levande utemiljöer tillgängliga för såväl boende som förbipasserande. Social livskvalitet blir ett av områdets flera förtecken. Goda förutsättningar finns för att skapa ett attraktivt bostadsområde i en parkmiljö.

Sydväst har arbetat fram principer och gestaltning kring landskapselement, trafikstruktur, brand, sophantering, belysning, dagvatten samt lek.

 

 

ÅR: 2013-
UPPDRAGSTYP: Systemhandling, utredning och projektering
ORT: Göteborg
BESTÄLLARE: Konsortiet Örgryte Torp (HSB, NCC, Skanska, Älvstranden)

Illustrationsplan över Örgryte Torp

Elevation mellan Ängshusen

Tvärsektion och planutsnitt Brämet

Fotograf Werner Nystrand

Fotograf Werner Nystrand

Fotograf Werner Nystrand