projekt-linnes-varld-featured

Linnés värld – park och temalekplats

Sydväst har tillsammans med Annika Carlsson och ÅF Lighting arbetat fram en förstudie och förslag kring Linnéparken och en ny temalekplats i Växjö. Utgångspunkten har varit Linnés värld. Den kända botanikern har gett namn åt parken.

Linnéparken är ett av Växjös viktigaste stadsrum, både ett fin- och vardagsrum. Genom att diskutera och översiktligt se över parkens innehåll, rörelsemönster, belysning, vegetation kan dess identitet och attraktivitet ytterligare förstärkas. Här kan arbetet med lekplatsen och det nya läget för scenen vara bra katalysatorer för det arbetet. Särskilt parkens entréer och gränser, hur de annonserar parken och bjuder in besökare är viktiga.

Linnés värld
En temalek med utgångspunkt i Linnés värld kan ta sig många uttryck. Den kan fokusera på vetenskapen, det systematiska arbetet men kanske framför allt nyfikenheten och glädjen i att upptäcka och förklara den värld vi lever i, något Linné hade gemensamt med alla barn. Det kan också handla om det biologiska livet; blommor, insekter, djur och växter och hur de hänger samman med varandra. Ett annat sätt att arbeta med temat Linné är den tid och det samhälle som han verkade i. En frodig formvärld med stora gester, krinoliner, peruker och klänningar. Alla dessa ingångar är bra utgångspunkter för en kreativ och indirekt pedagogisk miljö där den lustfyllda leken ger besökarna kunskaper om Linné och hans arbete.

ÅR: 2015
–2017
UPPDRAGSTYP: Förstudie
ORT: Växjö
BESTÄLLARE: Växjö kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Annika Carlsson, illustratör, scenograf och designer
Frida Nordmark, ljusarkitekt ÅF Lighting

Delar av konceptet för utvecklingen av parken.
Gränser. Delar av konceptet för den nya parken.
Illustrationsplan av Linnéparken.
Illustrationsplan över temalekplatsen.

Blomsterslottet. En blomsterkung bör ju ha ett blomsterslott. Blomsterslottet är huvudattraktionen och sätter stämningen och temat i lekparken. Utformningen av slottet kombinerar den guldålder inom svensk möbelhistoria, som tog sin början under Linnés livstid, med arkitektoniska element och blomsterprakt. Navet utgörs av ett utsiktstorn utformat som en jätteblomma att krypa upp i och kika ut över den omgivande miljön från. Inuti blomman ska barnen också kunna upptäcka ståndare och pistiller. Slottet kröns även av två lampor i form av stiliserade blommor i perforerad metall. Illustrationer Annika Carlsson.

Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand

Linnés stuga. På sin gård Hammarby utanför Uppsala lät Linné 1769 bygga ett litet lusthus på en höjd för att förvara sina samlingar brand- och vattensäkert. Det kom att kallas för Linnés Naturaliemuseum, men Linné omnämnde det som ”Mitt palats i himlen”. Som lekstuga åt de lite mindre barnen görs här en minikopia av Linnés Naturaliemuseum, och liksom i orginalet återfinns även en lekvariant av Linnés s.k. ”Plugghäst”, en möbel som han sägs ha ritat för att använda vid undervisningen av sina lärjungar. Ett av fönstren kan på insidan smyckas med en tavelram så att personer utanför stugan kan bli motiv i ramen från insidan. Här kan också en minirutschkana monteras från ett annat fönster och ha en enkel byråkonstruktion som trappsteg upp från insidan. Illustrationer Annika Carlsson.

Fotograf: Werner Nystrand
Lövkojan har en form inspirerad av 1700-talet. Fotograf: Werner Nystrand

Figurerna. Utanför stugan står finfolket uppställda för fotografering. Fru och herr 1700-tal och en krinolin att klättra upp i och eventuellt t.o.m. snurra i. De här figurerna hjälper dels till att lyfta 1700-talskänslan i parken men kan inspirera till rollekar och inte minst utgöra bra selfie och groupie-tillfällen, nog så viktigt i vår vardagsdokumenterande värld. Illustrationer Annika Carlsson.

Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand