Andreas Mayor

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Stockholm

Andreas Mayor är arkitekt med en master i hållbar stadsgestaltning. Andreas har tidigare studerat Fysisk planering och arbetat i Haninge kommun som planarkitekt. Han började sin anställning på Sydväst arkitektur och landskap 2014 och har arbetat med ett flertal av kontorets storskaliga strategiska stadsbyggnadsuppdrag. Andreas medverkar regelbundet som föreläsare, handledare och gästkritiker vid arkitektskolan i Lund samt Malmö universitet.