Nytta och glädje i Vintrie

| nyheter | No Comments
De senaste veckornas låga temperaturer i Skåne har omvandlat Vintriedikets dagvattensystem till ett lekfullt vinterland med skridskobanor för de boende. Sydväst har ritat och projekterat det system av dämmen som…

Deponi blir rekreationsområde

| nyheter | No Comments
På uppdrag av Västerås stad har Sydväst arbetat fram en vision för Lundadeponin, en f.d. deponi som nu blir en viktig del av rekreationsytorna vid utvecklingen av Finnslätten i nordöstra…

Energibryggan anläggs

| nyheter | No Comments
Arbetet med nya Energibryggan i Jönköping är igång. Sydväst ansvarar för gestaltningen av Munksjökajen etapp 3. Sträckan binder samman den framtida Munksjöstaden med stadens centrala delar. Ambitionen är att öppna…
FLER NYHETER
KONTAKTA OSS