Personuppgifts­policy

Senast uppdaterad: december 1, 2022

Genom nedanstående riktlinjer vill Sydväst arkitektur och landskap AB (”Sydväst”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) org.nr 556637-3899, informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter PUL som är den tidigare svenska personuppgiftslagen.

1. Personuppgifter

Sydväst arkitektur och landskap AB får i första hand personuppgifter direkt från dig. I huvudsak sparas bara dina kontaktuppgifter (e-post och möjligt telefonnummer) samt din roll i din organisation. Är du privatkund hos oss samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en fungerande arbetsrelation, exempelvis personnummer och adress för till exempel fakturering.

Sydväst registrerar endast dina personuppgifter i samband med att du är kund, leverantör, samarbetspartner eller intressent i något av våra uppdrag. Vi registrerar dessa uppgifter för att möjliggöra en god affärsrelation, underlätta kommunikation mellan dig och oss samt möjliggöra informationsutskick (nyhetsbrev) rörande Sydväst och våra aktuella projekt.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som presenterats här ovan. Viss information behåller vi längre då det krävs av andra lagar, exempelvis bokföringslagen. All hantering av personuppgifter sker med stor försiktighet och hög säkerhet. Endast behörig personal har tillgång till nödvändiga uppgifter, alla med en egen inloggning.

2. Personupp­giftsansvarig

Sydväst arkitektur och landskap AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av Sydväst, inom ramen för vår verksamhet.

Sydväst arkitektur och landskap AB
Org.nr: 556380-7279

Adelgatan 6
SE-211 22 Malmö
Sverige

Sydväst kan kontaktas angående vår behandling av personuppgifter på:

Telefon: (+46) 040 – 660 12 40
E-post: info@sydvast.se

3. Utlämnande av personuppgifter

Sydväst arkitektur och landskap följer gällande lagar om integritet samt kommer se till att personlig information behandlas konfidentiellt. Sydväst kan komma att dela nödvändiga uppgifter till företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Betallösningar (banker och möjliga betaltjänstleverantörer)
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
  • Transporter (logistikföretag och speditörer vid eventuella leveranser av material efter överenskommelse)

Är det nödvändigt att dela dina personuppgifter med dessa personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenligt med det som avtalats mellan oss och dig (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtagande inom överenskomna avtal). Sydväst kommer utöver detta inte lämna personuppgifter till tredje part utan samtycke. Undantag sker om lag eller rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter kräver detta.

4. Cookies och webbplats

När du använder vår webbplats kan användarstatistik samlas in via cookies. Detta görs endast vid samtycke. Cookies kan användas för att analysera och utvärdera trafiken på webbplatsen, detta i syfte att förbättra upplevelsen av hemsidan i framtiden. Möjlig insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Vill du begränsa cookies på din dator eller begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till dina personuppuppgifter som vi hanterar. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade, begära radering av dina personuppuppgifter eller begränsa vår behandling av dina personuppuppgifter.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

6. Kontakt­information

Har du frågor eller funderingar på hur vi behandlar dina personuppgifter? Kontakta oss så berättar vi mer.

Sydväst arkitektur och landskap AB
Adelgatan 6
SE-211 22 Malmö

Telefon: (+46) 040 – 660 12 40
E-post: info@sydvast.se