Andreas Mayor

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Andreas Mayor är arkitekt med en master i hållbar stadsgestaltning. Andreas har tidigare studerat Fysisk planering och arbetat i Haninge kommun som planarkitekt. Han började sin anställning på Sydväst arkitektur och landskap 2014 och har medverkat i ett flertal av kontorets storskaliga strategiska stadsbyggnadsuppdrag. Andreas medverkar regelbundet som föreläsare, handledare och gästkritiker vid arkitektskolan i Lund samt Malmö universitet. 

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET