Åsa von Malortie

Landskapsarkitekt LAR/MSA – delägare, Malmö

Åsa är landskapsarkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap. Åsa har stor erfarenhet av gestaltning i olika skalor och projektering. Åsa har tidigare arbetat på mässkansliet för bomässan Bo01, Scandiakonsult i Malmö och RÄNTFORS arkitektur och landskap i Malmö. Hon har varit ansvarig för Kristinebergs strandpark Stockholm, Solbjers offentliga rum i Lund samt varit ansvarig landskapsarkitekt i flera projekt för Hamnstaden Lidköping, en ny stadsdel vid Vänerns strand.

Åsa medverkar regelbundet som föreläsare, lärare och handledare på utbildningen vid SLU Alnarp och var styrelseledamot i Sveriges Arkitekter mellan 2011-2016.