Axel Näsman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Falköping

Axel har en master i landskapsarkitektur från SLU Alnarp och har under 2022 återvänt till Sydväst arkitektur och landskap efter anställning hos Sweco Architects i Göteborg. Han har fokus på gestaltning och projektering, 3D-modellering och förmedling av idéer i bild. Han har bla arbetat med gestaltningen av Norrtälje Hamns offentliga platser. Axel medverkar regelbundet som föreläsare och handledare vid SLU Alnarp.