Frida Axelsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Malmö

Frida Axelsson är landskapsarkitekt med en examen från SLU Alnarp. Hon anslöt Sydväst arkitektur och landskap under hösten 2017, med fokus på gestaltning och programarbete av stadsrum. Frida har arbetat med flera av kontorets projekt, till exempel Fixfabriken i Göteborg, stadsmiljöprogram för Eslöv samt Kämnärsrätten i Lund.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET