Helen Mosseby

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Malmö

Helen är landskapsarkitekt med fokus på växtgestaltning och projektering. Helen är medarbetare på Sydväst arkitektur och landskap sedan 2004 har arbetat med bland annat Lekplatsen i Hoglands Park i Karlskrona, Arrie förskolegård, Mobilia i Malmö, Stortorget i Visby samt Norrtälje Hamn. Helen medverkar regelbundet som lärare och handledare i markprojekteringskurser vid SLU Alnarp.