Helen Mosseby

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Helen är landskapsarkitekt med fokus på växtgestaltning och projektering. Helen är medarbetare på Sydväst arkitektur och landskap sedan drygt tio år tillbaka och har varit handläggande arkitekt för bland annat Lekplatsen i Hoglands Park i Karlskrona, Arrie förskolegård, Mobilia i Malmö och Stortorget i Visby. Helen medverkar regelbundet som lärare och handledare i markprojekteringskurser vid SLU Alnarp.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET