Jenny Rüter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Jenny är landskapsarkitekt utbildad vid SLU Alnarp, hon har stor vana av gestaltning och projektering av allmän platsmark samt utredningar och skisser i tidiga skeden, bland annat klimatanpassningsåtgärder. Jenny började hos Sydväst under 2022 efter tidigare anställning hos Tyréns samt Landskrona stad.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET