Karin Serin

Landskapsarkitekt MSA, Malmö

Karin är landskapsarkitekt med en examen från SLU Alnarp där hon även varit anställd som kursassistent. Karin är en skicklig illustratör med tidigare konstnärlig folkhögskoleutbildning. Hon började hos Sydväst under 2022 där hon arbetar med gestaltning av stadsrum, bland annat med kontorets projekt Bäveån i centrala Uddevalla.