Lina Dahlström

Arkitekt SAR/MSA – delägare, Malmö

Lina Dahlström är arkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap. Lina har ett stort fokus på stadsbyggnadsfrågor och gestaltning. Innan starten av Sydväst arbetade hon på Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad samt RÄNTFORS arkitektur och landskap. Lina har varit ansvarig arkitekt för bland annat Paviljongen i Kristinebergs strandpark i Stockholm och Lindängelunds rekreationsområde i Malmö.

Just nu ansvarar Lina för kontorets arbete med Norrtälje Hamns offentliga rum. Hon är även en uppskattad föreläsare, lärare och handledare vid utbildningarna vid SLU Alnarp, arkitektskolan i Lund samt Malmö universitet.