Niklas Bosrup

Landskapsarkitekt LAR/MSA – delägare, Malmö

Niklas Bosrup är landskapsarkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap. Niklas fokus är gestaltning i alla skalor och förmedling av idéer i bild. Han har tidigare arbetat på SWECO FFNS och RÄNTFORS arkitektur och landskap i Malmö.

Niklas har varit ansvarig landskapsarkitekt för bland annat Bauers brygga i Jönköping (tilldelat stadsbyggnadspris 2010) och Stora torget i Visby (nominerat till Sienapriset 2013) och Tullhusstranden i Simrishamn (tilldelad Sienapriset 2016). Niklas medverkar regelbundet som lärare och handledare vid utbildningen vid SLU Alnarp och arkitektskolan i Lund.