Ola Nielsen

Landskapsarkitekt MSA, Malmö

Ola är landskapsarkitekt utbildad vid SLU Alnarp. De senaste 10 åren har han arbetat med allt från övergripande koncept i stor skala ner till detaljer och bygguppföljning. Ola började hos Sydväst hösten 2019 efter tidigare anställningar hos Hauschild + Siegel Architecture samt vid Gatukontoret vid Malmö stad.