Per Andersson

Landskapsarkitekt LAR/MSA – delägare, Malmö

Per Andersson är landskapsarkitekt och delägare i Sydväst arkitektur och landskap. Per har en mycket stor erfarenhet av att arbeta i alla olika skalor och en god förmåga att snabbt se både helhet och detaljer. Per har varit ansvarig landskapsarkitekt Stora torget i Visby (tävlingsfasen), Linköping växer över ån (stadsutveckling i samband med nytt snabbspår), Västerport Varberg (stadsutveckling i centralt hamnområde). Per medverkar även regelbundet i undervisningen vid SLU Alnarp och är en uppskattad handledare och föreläsare.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET