Tobias Starck

Landskaparkitekt LAR/MSA, Malmö

Tobias är landskapsarkitekt med stort fokus på koncept och gestaltningsfrågor i stadsmiljöer. Tobias har stor erfarenhet av kommunala projekt och har under sin tidigare anställning på Gatukontoret inom Malmö stad arbetat med kaj- och hamnmiljöer i centrala delar av staden.

(+46) 040 – 660 12 40 (växel)
TILLBAKA TILL KONTORET