Enscape_2020-09-24-16-33-10_1

Delaktighet på distans!

Det är fortsatt en annorlunda tid för oss alla. Vi på Sydväst har därför under de senaste månaderna testat nya tekniker för utvärdering och visualisering av våra projekt. Förhoppningen är att bli ännu bättre på interaktiva lösningar, inte minst för en ny (tillfällig) verklighet på avstånd.

Genom att använda realtidsrendering kan vi nu gå runt i 3D-modeller och studera, utveckla, analysera och presentera miljöer på ett nytt och roligt sätt. Tekniken gör att vi med ökad förståelse och delaktighet i projektet kan diskutera principer och gestaltningsfrågor.

Realtidsrenderingar lämpar sig lika bra för större stadsbyggnadsprojekt som för detaljstudier och höjdsättning. Vi kan också ta fram filmer, 360 graders-bilder och med hjälp av VR-headset utforska våra projekt som kan förenkla beslutsprocessen för beställare, samarbetspartners och medborgare.

Vår nya arbetsstation med 3D-modell av Stora Torg i Eslöv.

Nyfiken på att testa?

Skanna QR-koden här nedan och testa en 360 graders-bild från Mötesplats 2 på Oceanpiren i Helsingborg.

  1. Skanna QR-koden med kameran på din mobil (de flesta telefoner känner igen QR-koder automatiskt)
  2. Öppna länken som dyker upp och ge websidan tillåtelse att använda funktionerna i telefonen
  3. Se miljön i 360-grader med mobilen framför dig