MMskog_PekkaKarppa2013_low-1

Millennieskogen nominerat till Sienapriset

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. Millennieskogen är ett av fyra nominerade projekt i år, juryns motivering lyder:

“Malmöborna planterade 1000 barrträd vid millennieskiftet i Lindängelund. De är stomme i den storslagna satsning som visar Malmös ambition att fortsatt vara parkernas stad. Millennieskogen är en förebild för parkdriven stadsutveckling, där parken som rekreationsområde, mötesplats och ekosystem är motorn när staden växer. Strama geometriska häckar och ovala stenmurar delar upp parken i mindre rum: urtidsskogen, ängen, himmelsrummet och meditationsrummet. Växterna ingår i ett systematiskt utforskande av hur olika biotoper reagerar på ett förändrat klimat. I arbetet med parken har ekologiska och miljöpsykologiska forskningsresultat från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) förts ut i vardagen. Parken ligger ganska isolerad och långt från centrum, men har på sikt potential att koppla ihop staden och bli den hållbara rekreationsmiljö som det växande Malmö behöver.”

Juryn för Sienapriset utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. Vinnaren koras vid Arkitekturgalan i Stockholm den 19 mars. Millennieskogen är den första delen av Lindängelunds rekreationsområde i Malmö, läs mer om projektet.