Tid_Millennieskogen_Sydväst
Landskapsarkitekturen är den konstform som kanske tydligast av alla har en direkt relation till tiden. Från geologisk tid till årstid. Och det däremellan. Därför tänker vi ofta på tid.
Demonstration 5. Foto Linda Unnhem
Vad händer om barn och unga bjuds in till en konstnärlig och lekfull process om demokrati och arkitektur?
Region Skåne
Tillsammans med LINK Arkitektur och Wingårdhs har Sydväst arkitektur och landskap fått förtroendet att utforma utvecklingen av Södra sjukhusområdet i Malmö.
2023-02-21_Wieselgrensplatsens_Närsjukhus_jhe.indd
Vinst tillsammans med Wingårdhs och Vilhelm Lauritzen A/S i den inbjudna tävlingen om ett nytt närsjukhus.
Oceanpiren_Sydväst II
Den nya mötesplatsen vid Oceanpiren i Helsingborg erbjuder magnifika utblickar mot sundet och Danmark.
Sydväst_spritfabriken bild
Hur kan landskapsgestaltningen stärka en industrihistorisk bebyggelsemiljö? Den frågan har vi försökt besvara vid programarbetet med Spritfabriken i Eslöv.
Sydväst_p.uppdrag Eslöv
Sydväst deltar i ett parallellt uppdrag för den övergripande strukturen av Berga trädgårdstad, den första delen av Eslövs nya stora stadsdel öster om järnvägen.
Sydväst_flygbild_Karlskrona
I världsarvet Örlogsstaden Karlskrona gestaltar Sydväst med med utgångspunkt i stadens historiska kvaliteter.
Kyrkparken och kyrkan
Kan tävlingar skapa ny landskapsarkitektur? Denna fråga ställs den 30 mars på Form/Design Center bjuder in till samtal och diskussion.
Inga fler nyheter att visa!