IMG_0915_liten

Parallellt uppdrag Sjöstaden

Tillsammans med våra vänner på &Rundquist arkitekter och COWI, bildar vi ett av tre utvalda team för parallellt uppdrag i Trelleborg hamn.

Trelleborgs kommun ska bygga om det nuvarande hamnområdet till nya, kustnära stadsdelar. Uppdraget inkluderar de västra och centrala delarna av nuvarande hamnområde och avgränsas av Ståstorpsån i väster, Centralstationen i öster och Hamngatan samt Strandgatan i norr. Målbilden är att Sjöstaden ska utformas av attraktiva, blandade stadsdelar präglade av omsorgsfull arkitektur och gestaltning. Mer än 5 kilometer kajkant görs tillgänglig för allmänheten och här ska finnas unika och attraktiva mötesplatser.

Läs mer om projektet och Trelleborgs arbete med “Kuststad 2025”.