Framåt för Pulsenområdet

By 2022-09-08 September 19th, 2022 nyheter

Pulsen Fastigheter och Borås stad utvecklar Pulsenområdet i centrala Borås. Detaljplanen där syftet är att möjliggöra en förädling och utveckling av området genom nya bostäder, kontor, centrumverksamheter och parkmiljöer går nu ut på samråd. Målet för Pulsenområdet är också att stärka kopplingarna mellan flera stadsdelar genom att minska barriäreffekten från väg 40.

Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Sydväst ingick i det vinnande teamet tillsammans med Malmström Edström och Linnarc. Sedan dess har teamet arbetat vidare med att utveckla och förfina förslaget.

Läs mer om projektet via Pulsen Fastigheter här eller se handlingarna, inklusive gestaltningsprogram, via Borås Stad här