stadsbyggnadspriset-2017-2

Stadsbyggnadspriset till Bastionsparken och Slottskajen!

Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning i Jönköping och Sydväst arkitektur och landskap vann klassen god livsmiljö för arbetet med Bastionsparken och Slottskajen.

Så här lyder motiveringen:

“Här möts det historiska och framtida Jönköping på ett ömsesidigt berikande vis. Slottskajen, med sitt formspråk och genomtänkta belysning, ger nu tillträde till vattnet. Parken lyfter fram formen av en av slottets bastioner och belyser därigenom slottets placering och Jönköpings historia. Den är uförd med mycket gedigna material och tillåtande grönytor. Det som en gång var en försvarsanläggning har nu återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.”