IMG_5922

Stora torg är Stenpris-prisnominerat!

Stora torg i Eslöv är en av fyra nominerade finalister till årets Stenpris. Utmärkelsen delas ut av Sveriges Stenindustriförbund och går till ett projekt som lever upp till prisets kärnvärden – estetik, hållbarhet och nyskapande. Vinnaren presenteras i november.

I gestaltningen av Stora torg spelar stenen en viktig roll. Murar och låga terrasstrappor är utförda i Tossene Grå Bohus som kontrasterar fint till torgets gula tegelytor. Torgets smågatsten har återanvänts i ytorna som ramar in torget. Vattenspelet är inspirerat av landskapets många åar med en liten fors som övergår i ett lugnare vatten. Dammens botten är klädd med plattor och uppstickande reststenar av svart diabas. Hyvlad grå kalksten från Öland återkommer som markmaterial i de parklika delarna på torget.

Övriga nominerade är bostadshuset Fyrtornet på Lidingö, Nordstans nya golv i Göteborg samt det nya rosettfönstret i Linköpings domkyrka.

Läs mer om Stenpriset och de nominerade projekten i senaste numret av Tidningen Sten (nr 3 2021).

Vattenspelet och Perennparketten. Dammens botten är klädd med plattor och uppstickande reststenar av svart diabas. Fotograf: Frida Nordmark