tullhus6-1

Tullhusstranden nominerad till Sienapriset 2016

Motiveringen lyder:

“Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Den lilla strandremsan i Storgatans förlängning har fått ny skepnad med en plats som förstärker och förtydligar stadens brokiga karaktär och småskalighet, samtidigt som den adderar former och material från samtiden. Utformningen gör den stranden tillgänglig, möjliggör soliga sittplatser och en avskild promenadkoppling till småbåtshamnen med nya möjligheter att vistas i hamnmiljö.

Gestaltningen är välavvägd med ett tilltal som är både samtida och gediget samtidigt som det är lekfullt. En kraftfull mur i trä avskärmar trafiken och skapar en skyddande bård som löper längs hela sträckan. Innanför finns en ny promenad av betong, lätt att nå, generös att gå på.Hamnens material används på ett känsligt och ödmjukt sätt i finstämda terrasseringar och trappsteg. Sandstranden finns kvar som ett mjukt möte med vattnet. Den lilla vikens rundning avslutas med en brygga runt udden och en vägledning för sjöfarare. Här är man hemma.”