Flygvy-Trelleborg-Sjostaden

Utvecklat förslag i Sjöstaden Trelleborg

Trelleborg kommun har efter parallellt uppdrag för Sjöstaden – Stadskärnan i centrala Trelleborg valt ut två av förslag för vidare fördjupat arbete. Sydväst tillsammans med &Rundquist och COWI fick åter förtroendet och har utvecklat tankarna kring vårt gemensamma förslag “Sjöstaden runt hörnet”. Ambitionen har fortsatt vara att skapa en stark struktur med flera strategiska lägen.

Projektet med Sjöstaden är en del av Trelleborg kommuns stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025 som innebär en utveckling av staden när den stora hamnverksamheten flyttar österut och centrala havsnära ytor i staden frigörs.