1706-Sydvast-KristinebergsStrandpark_DSC1031-1-e1516294820703

”En grön satsning i den förtätade staden”

Historien om Kristinebergs strandpark berättas i Samfundet S:t Eriks årsbok 2017, “Parkstaden. Stockholms landskap och stadens rum”. Årets bok fokuserar på grönska och ett tjugotal skribenter- arkitekter, stadsplanerare, politiker och byggherrar lyfter fram vikten av stadens landskap och gröna rum. Sydväst medverkar som skribenter och beskriver parksatsningen på västra Kungsholmen från idé till färdig grön lunga.

Se mer av Kristinebergs strandpark.