Förskolan på Mobilias tak invigd!

By 2016-03-14 nyheter

2016-03-14

Förskola på taket

Nu är förskolan uppe på Mobilias tak invid.