Vinst i tävlingen om Norrtälje hamns offentliga rum!

By 2015-10-15 nyheter

2015-10-15

Att angöra en brygga

Förslaget “Att angöra en brygga” är utsett till vinnare i projekttävlingen med motiveringen:

”Förslagets helhetsgrepp är redigt, konsekvent och tydligt – hamnen anknyter till skärgården genom stiliserad natur. Idén håller samman hela hamnområdet och samspelar väl med stadens kvalitéer. Med sin starka idé och kvaliteter i övrigt är förslaget det sammantaget bästa för det fortsatta arbetet med Norrtälje Hamn!”
De andra prekvalificerade kontoren som tävlade var SLA, COBE, Funkia och Nivå.

http://norrtaljehamn.se/vinnaren/