Sydväst_spritfabriken bild

Landskap och industrihistoria

Hur kan landskapsgestaltningen stärka en industrihistorisk bebyggelsemiljö? Den frågan har vi försökt besvara vid programarbetet med Spritfabriken i Eslöv. Kvarteret som historiskt används för industriverksamhet ska nu omvandlas och utvecklas till bostäder och kontor. På uppdrag av Link arkitekter och EBO, Eslövs Bostads AB, har vi genom landskapsgestaltningen lyft fram den industriella karaktären samtidigt som den sätts i en samtida kontext som stödjer kvarterets nya funktioner.

Spritfabrikens utemiljö delas in i tre olika delområden med sinsemellan olika förutsättningar och karaktär – EBOs entrégård, bostadsgården och aktivitetsparken.

Den södra delen av Spritfabriken utgör entré till EBOs nya kontor och Bobutik och ska vara en välkomnande gest som sätter klangen av historisk industrimiljö. Materialpaletten är inspirerad av den industriella historien och är vald för att matcha bebyggelse och grönska.

Bostadsgården utformas med en matta som löper genom hela gården, den symboliserar det tidigare godsspår som funnits på platsen. Mattan är bostadsgårdens ryggrad som övriga funktioner är kopplade till. I anslutning till bostäderna anpassas vegetationen till bostadsgårdens skala med mindre träd, buskar och marktäckande vegetation.

I norra delen av tomten återfinns Aktivitetsparken, en smal parkyta med fokus på aktivitet, rörelse och äventyr. Tätare vegetation skapar en intressant karaktär med serier av mindre rumsbildningar. 

Just nu pågår projektering av EBOs gård och bostadsgården för NCC. Bygghandlingar beräknas vara klara innan sommaren.