Sydväst_p.uppdrag Eslöv

Framtidens trädgårdsstad tar form i Eslöv

Första delen av Eslövs framtida 180 ha stora stadsdel öster om järnvägen börjar nu ta form på allvar. Sydväst har tillsammans med Fojab och White valts ut att göra parallella strukturplaner för den första etappen, Berga trädgårdsstad. Önskan är att området utvecklas med den klassiska trädgårdsstaden som förebild där den mänskliga skalan, grönskan och omsorgen om detaljerna lyfts fram. På platsen finns rikligt med spår av ägogränser och tidigare bebyggelse som tillsammans med den välutvecklade grönstrukturen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete.
Strukturplanerna ska levereras till sommaren och kommer att presenteras för Eslövsbor och tänkbara exploatörer under hösten.

Läs mer om Eslövs kommuns planer för Berga trädgårdsstad samt stadens expansion öster om järnvägen.

Området är beläget i östra Eslöv. Det sträcker sig från Berga industriområde och bostadsområde i väster till Östra vägen i öster, från Harjagersvägen i norr till Ringsjövägen i söder. Bildkälla: Eslövs kommun