lek-for-demokrati_sydvast

Lek för demokrati

Nu är vi tillbaka och redo för flera spännande projekt under hösten! Bland annat startar äntligen samverkansprojektet “Lek för demokrati”. Ängelholms kommun har tillsammans med Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds tekniska högskola och Tankesmedjan Movium tilldelats medel för det gemensamma forskningsprojektet “Lek för demokrati”. Syftet är att barn och unga ska utforska arkitektur, design och demokrati genom en konstnärlig process. Platsen för projektet blir Ängelholms nya stadshus och i fokus står barn och ungas rätt att vara med och forma den offentliga miljön.

Sydväst bidrar med sin kunskap kring arkitektur, stadsbyggnad och gestaltning genom att hålla ett antal workshops där skolbarn bjuds in att praktiskt utforska arkitektur på ett lekfullt sätt.

Läs mer om forskningsprojektet “Lek för demokrati” på Konstfrämjandet Skånes hemsida.