Platsbesök i Jönköping

By 2021-09-02 nyheter

Under veckan har våra två pågående projekt i Jönköping besökts. Anläggandet av Magnus Ladulås plats och Energibryggan pågår parallellt och beräknas båda stå färdiga under hösten. De två projekten ligger intill Munksjön i centrala Jönköping, Sydväst har sedan tidigare gestaltat Bauers brygga, Västra kajen, Bastionsparken, Lillsjöraden och Lillsjöplan här.

Magnus Ladulås plats blir en grön oas som förstärker det centrala parkstråket i Jönköping. Platsen är utformad för att erbjuda både vila och aktiviteter och en initial medborgardialog har förankrat gestaltningen hos Jönköpingsborna. Vi har arbetat tillsammans med konstnären Linnéa Rygaard vilket resulterat i ett spektakulärt konstverk som vävts in i platsens gestaltning.

Energibryggan binder samman centrala Jönköping med den framtida Munksjöstaden. Energibryggan är en långsmal sträcka där en generös gång- och cykelväg är en given funktion. En riklig vegetation med buskar, träd och perenner följer gång- och cykelvägens svepande dragning. Ett antal platsbildningar, bland annat ett utegym och en brygga mot vattnet skapar pauser längs stråket.

Energibryggan erbjuder ett generöst trädäck vid vattnet och mindre platsbildningar
Fundamenten för konstverket av Linnéa Rygaard anpassas till omkringliggande landskapsgestaltning på Magnus Ladulås plats