Millennieskogen, Sydväst

Millennieskogen prisad

Millennieskogen har tilldelats Skönhetsrådet Malmös pris 2019 för gestaltningen av parken. Syftet med priset är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort Malmö skönare, vackrare och mer intressant.

"Valet av Millennieskogen motiveras med; “Millennieskogens strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat kärt parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förändring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.”

Millennieskogen är resultatet av ett gott samarbete mellan Sydväst och Malmö stad, lär mer om projektet.

På bilden: Andreas Schönström (S) kommunalråd i Malmö, Camilla Anderson, Magnus Svensson
från Malmö stad samt Per Andersson, Sydväst.