Stadsbyggnadspriset-2021

Munksjökajen vinnare av Jönköpings Stadsbyggnadspris 2021!

Det nya kaj- och parkstråket längs Munksjön i Jönköping vinner kommunens Stadsbyggnadspris 2021 och klassen ”God livsmiljö”. Stråket binder samman framtida Munksjöstaden med Jönköpings centrala delar och gör sjökanten tillgänglig.

Juryns motivering lyder:

"Munksjökajen, en mycket väl gestaltad promenad med eleganta detaljer, kontrasterar, kompletterar och lyfter den brokiga fabriksmiljön till en unik ny helhet. Ett pärlband av fint utformade platser och funktioner leder oss framåt längs med kajen. Material med industrianknytning skapar det robusta uttrycket. Medvetna gestaltningsgrepp återkommer och bejakar den stora skalan."

Fotograf: Tor Olsson.

Munksjökajen är en del i kommunens projekt att skapa en promenad nära vattnet runt hela Munksjön. Sydväst har gestaltat och projekterat den tredje etappen av projektet, Energibryggan, som är ett långsmalt parti med en gång- och cykelväg. Delar av sträckan är utförda som ett påldäck och som utfyllnad i sjön. Stora sjok med perenner, buskar och träd följer GC-vägens svepande dragning. Utegym, bouleplan, sitt- och liggmöbler och en brygga skapar pauser för vistelse och aktivitet. Staketet som slingrar sig fram avskärmar industriverksamheten innanför från det allmänna gång- och cykelstråket och förstärker sekvensen av rumsligheter.

Beställare för Munksjöpromenaden är Södra Munksjön utvecklings AB och Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun. 02 Landskap och Sydväst har varit ansvariga för olika delar av den sträcka som nu tilldelas Stadsbyggnadspriset.

Läs mer om priset och nomineringar på kommunens hemsida.

Fotograf: Tor Olsson,