Skovde_sydvast

Markanvisningsvinst i Skövde

Förlaget WELLCOME vinner markanvisningstävling i Skövde. Förslaget är framtaget av OKIDOKI i samarbete med oss på Sydväst åt Jättadalen Fastighets AB. Programmet utgår från temat hälsa och välbefinnande. Kvarteret med ca 180 lägenheter och radhus innehåller varierade bostadsformer samtidigt som kvarterets bottenvåningar inrymmer bl.a. vårdcentral och long-stay-hotell.

Utemiljöns utformning är mycket viktig då gröna miljöer främjar människors hälsa och vämående, både fysiskt och psykiskt. Utemiljön är varierad och fungerar för olika ändamål under året och tillgodoser en bred målgrupp.

Gården har utformats utifrån SLU:s miljöpsykologiforskning och de åtta upplevelsevärden för hälsofrämjande parker, gårdar och grönområden: rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, allmänningen, refug, centrum / festen och kulturell prägel.

Gårdens disposition och gestaltning är gjord med tanke på att å ena sidan värna integritet för boende och verksamma å andra sidan uppmuntra samvaro och gemenskap. Det låter sig göras genom att dela in mellanrummen i fem zoner, från den privata uteplatsen till offentlig plats för alla. Centralt i trädgården finns ”Gården på gården” – två ekonomibyggnader för gårdsgemensamma smådjur, trädgårdsredskap till gårdsodlingen, plats för cyklar/cykeltvätt under tak, plats för parkering för rörelsehindrade samt entré till gröning och gunga under tak.

Illustration av vinnande förslaget kv. Tegelbruket, framtagen av Okidoki.