projekt-munksjokajen-fotokvall

Munksjöpromenaden är nominerad till Jönköpings Stadsbyggnadspris 2021

Munksjöpromenaden – kaj- och parkstråket längs Munksjön som binder samman framtida Munksjöstaden med  Jönköpings centrala delar är nominerat till Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris 2021 i kategorin God livsmiljö. Munksjökajen är en del i kommunens projekt att skapa en promenad nära vattnet runt hela Munksjön.

Sydväst har gestaltat och projekterat den tredje etappen av projektet, Energibryggan, som är ett långsmalt parti med en gång- och cykelväg. Delar av sträckan är utförda som ett påldäck och som utfyllnad i sjön. Stora sjok med perenner, buskar och träd följer GC-vägens svepande dragning. Utegym, bouleplan, sitt- och liggmöbler och en brygga skapar pauser för vistelse och aktivitet. Staketet som slingrar sig fram avskärmar industriverksamheten innanför från det allmänna gång- och cykelstråket och förstärker sekvensen av rumsligheter.

Beställare för Munksjöpromenaden är Södra Munksjön utvecklings AB och Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun. 02 Landskap och Sydväst har varit ansvariga för olika delar av den sträcka som är nominerad.

Läs mer om priset och nomineringar på kommunens hemsida.

Fotograf: Tor Olsson,