Arkitektur-NO_Norrtalje-Hamn

Hamnpromenaden visar på svensk landskapsarkitektur

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn är ett av fyra projekt som representerar Sverige i den norska tidskriften Arkitektur Ns nummer om nutida skandinavisk landskapsarkitektur. Tidskriften ges ut av Norske arkitekters landsforbund, NAL och presenterar Hamnpromenaden som ett exempel av de många pågående satsningar som görs på det offentliga rummet i svenska städer.

Anders Klings essä om nationella tendenser inom ny svensk landskapsarkitektur nämner vidare Eslöv och Falköping som pågående torgprojekt.

Sydväst har sedan tävlingsvinsten i Norrtälje Hamn 2015 tillsammans med Norrtälje kommun fördjupat och förverkligat förslaget. Hamnpromenaden är stadsdelens kaj och den publika ryggrad som kopplar samman havet med Norrtäljes stadskärna. Läs mer om Sydväst arbete i Norrtälje Hamn.

Sydväst har arbetat med gestaltningen av Stora torg i Eslöv sedan 2017 och arbetet med Falköpings centrala delar påbörjades 2021, båda projekten genom vinster i inbjudna tävlingar.