Konststrategi Östra Ramlösa

Nu är den antagen!

Tillsammans med Helsingborgs stad har Sydväst tagit fram ”Gestaltad livsmiljö, Strategi för konst – Östra Ramlösa”.
Helsingborgs stad har upplevt ett generellt behov av att arbeta strategiskt med offentlig konst och för att konst ska bli en tydligare del i planeringsprocessen.

Arbetet initierades i utvecklingsområdet Östra Ramlösa, där frågeställningar och verktyg för de konstnärliga dimensionerna i vår gestaltade livsmiljö belysts som ett medel att stärka stadsdelens framtida identitet.
Resultatet har blivit ett dokument som beskriver arbetet med konst på en strategisk nivå och som blir ett kommunikationsverktyg som kan användas brett. Dokumentet är även tänkt att underlätta framtida konstnärliga processer i andra delar av Helsingborg.